Privacybeleid

ProLon Benelux B.V. Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is het beleid van ProLon Benelux BV (“Prolon”) om uw privacy te respecteren en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot alle persoonlijke informatie die we over u verzamelen, inclusief op onze website, https://prolon.nl en andere sites die wij bezitten en exploiteren.

Persoonlijke informatie is alle informatie over u die kan worden gebruikt om u te identificeren. Dit omvat informatie over u als persoon (zoals naam, adres en geboortedatum), uw apparaten, betalingsgegevens en zelfs informatie over hoe u een website of online service gebruikt.

Als onze site links bevat naar sites en diensten van derden, houd er dan rekening mee dat die sites en diensten hun eigen privacybeleid hebben. Nadat u een link naar inhoud van derden hebt gevolgd, moet u hun privacybeleid informatie lezen over hoe zij persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken.

Dit beleid is van kracht vanaf 17 maart 2022.

Laatst bijgewerkt: 17 maart 2022

Gegevensbeheerder

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) maakt onderscheid tussen organisaties die persoonsgegevens verwerken voor hun eigen doeleinden (bekend als “gegevensbeheerders”) en organisaties die persoonsgegevens verwerken namens andere organisaties (bekend als “gegevensverwerkers”). Prolon wordt beschouwd als een gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

Informatie die we verzamelen

Informatie die we verzamelen valt in een van de volgende twee categorieën: “vrijwillig verstrekte” informatie en “automatisch verzamelde” informatie.

“Vrijwillig verstrekte” informatie verwijst naar alle informatie die u ons bewust en actief verstrekt wanneer u gebruikmaakt van of deelneemt aan een van onze diensten en promoties.

“Automatisch verzamelde” informatie verwijst naar alle informatie die automatisch door uw apparaten wordt verzonden tijdens toegang tot onze producten en diensten.

Loggegevens

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standaardgegevens van uw webbrowser loggen. Het kan het IP-adres (Internet Protocol) van uw apparaat, uw browsertype en -versie, de pagina’s die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op elke pagina is doorgebracht en andere details over uw bezoek bevatten.

Als u bovendien bepaalde fouten tegenkomt tijdens het gebruik van de site, kunnen we automatisch gegevens verzamelen over de fout en de omstandigheden waaronder deze optreedt. Deze gegevens kunnen technische details over uw apparaat bevatten, wat u probeerde te doen toen de fout optrad, en andere technische informatie met betrekking tot het probleem. U kunt wel of niet op de hoogte worden gesteld van dergelijke fouten, zelfs op het moment dat ze zich voordoen, dat ze zijn opgetreden of wat de aard van de fout is.

Houd er rekening mee dat hoewel deze informatie op zichzelf misschien niet persoonlijk identificeerbaar is, het mogelijk is om deze te combineren met andere gegevens om individuele personen persoonlijk te identificeren.

Apparaatgegevens

Wanneer u onze website bezoekt of onze diensten gebruikt, kunnen we automatisch gegevens over uw apparaat verzamelen, zoals:

 • Soort apparaat
 • Besturingssysteem
 • Apparaatinstellingen

Gegevens die we verzamelen, kunnen afhankelijk zijn van de individuele instellingen van uw apparaat en software. We raden u aan het beleid van uw apparaat fabrikant of softwareleverancier te raadplegen om te zien welke informatie zij aan ons beschikbaar stellen.

Persoonlijke informatie

We kunnen om persoonlijke informatie vragen, bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief of wanneer u contact met ons opneemt, waaronder een of meer van de volgende zaken:

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoon-/mobiel nummer
 • Thuis-/postadres
 • Factuuradres

Verzameling en gebruik van informatie

We kunnen persoonlijke informatie van u verzamelen wanneer u een van de volgende dingen doet op onze website:

 • U meld u aan om updates van ons te ontvangen via e-mail of sociale mediakanalen
 • U gebruikt een mobiel apparaat of webbrowser om toegang te krijgen tot onze inhoud
 • U neemt contact met ons op via email, sociale media of vergelijkbare technologieën
 • U vermeld ons op sociale media 

We kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en vrijgeven voor de volgende doeleinden. Persoonlijke informatie zal niet verder worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden:

 • om u de kernfuncties en services van ons platform te bieden
 • om producten en/of diensten bij u af te leveren
 • om contact met u op te nemen en met u te communiceren
 • voor analyse, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling, inclusief om onze website, bijbehorende applicaties en bijbehorende sociale-mediaplatforms te beheren en te verbeteren
 • voor reclame en marketing, inclusief om u promotionele informatie te sturen over onze producten en diensten en informatie over derden waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn
 • voor interne administratie en andere administratieve doeleinden

We kunnen vrijwillig verstrekte en automatisch verzamelde persoonlijke informatie combineren met algemene informatie of onderzoeksgegevens die we ontvangen van andere vertrouwde bronnen. Onze marketing- en marktonderzoeksactiviteiten kunnen bijvoorbeeld gegevens en inzichten aan het licht brengen, die we kunnen combineren met informatie over hoe bezoekers onze site gebruiken om onze site en uw ervaring erop te verbeteren.

Beveiliging van uw persoonlijke informatie

Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen en verwerken, en terwijl we deze informatie bewaren, zullen we deze beschermen met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.

Hoewel we ons best zullen doen om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beschermen, bent u zich ervan bewust dat geen enkele methode van elektronische verzending of opslag 100% veilig is, en niemand absolute gegevensbeveiliging kan garanderen.

U bent verantwoordelijk voor het selecteren van een wachtwoord en de algehele beveiligingssterkte ervan, om de veiligheid van uw eigen informatie binnen de grenzen van onze services te waarborgen. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat u uw persoonlijke gegevens niet openbaar beschikbaar maakt via ons platform.

Wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonlijke informatie

We zullen uw persoonlijke informatie alleen verzamelen en gebruiken als we een wettelijk recht hebben om dit te doen. In dat geval zullen we uw persoonlijke informatie op een wettige, eerlijke en transparante manier verzamelen en gebruiken. Als we uw toestemming vragen om uw persoonlijke informatie te verwerken en u jonger bent dan 16 jaar, zullen we de toestemming van uw ouder of wettelijke voogd vragen om uw persoonlijke informatie voor dat specifieke doel te verwerken.

Onze wettelijke grondslagen hangen af van de diensten die u gebruikt en hoe u ze gebruikt. Dit betekent dat we uw informatie alleen verzamelen en gebruiken om de volgende redenen:

Toestemming van u

Waar u ons toestemming geeft om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te verzamelen en te gebruiken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken met behulp van de faciliteiten die wij bieden; dit heeft echter geen invloed op het gebruik van uw informatie dat al heeft plaatsgevonden. U kunt ermee instemmen uw e-mailadres te verstrekken om marketing-e-mails van ons te ontvangen. Hoewel u zich op elk moment kunt afmelden, kunnen we ons geen e-mail die we al hebben verzonden terughalen. Als u nog vragen heeft over het intrekken van uw toestemming, neem dan gerust contact op met behulp van de details in het gedeelte “Contact opnemen” van dit privacybeleid.

Uitvoering van een contract of transactie

Wanneer u een contract of transactie met ons bent aangegaan, of om voorbereidende stappen te ondernemen voordat wij een contract of transactie met u aangaan. Als u bijvoorbeeld contact met ons opneemt met een vraag, kunnen we persoonlijke informatie zoals uw naam en contactgegevens nodig hebben om te kunnen reageren.

Onze legitieme belangen

Wanneer we beoordelen dat dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen, zoals voor ons om onze diensten te leveren, te exploiteren, te verbeteren en te communiceren. We beschouwen onderzoek en ontwikkeling, begrip van ons publiek, marketing en promotie van onze diensten, maatregelen die zijn genomen om onze diensten efficiënt te exploiteren, marketing analyse en maatregelen die zijn genomen om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen, als inbegrepen in onze legitieme belangen.

Naleving van de wet

In sommige gevallen kunnen we een wettelijke verplichting hebben om uw persoonlijke informatie te gebruiken of te bewaren. Dergelijke gevallen kunnen bestaan ​​uit (maar zijn niet beperkt tot) gerechtelijke bevelen, strafrechtelijke onderzoeken, overheid verzoeken en wettelijke verplichtingen. Als u nog vragen heeft over hoe we persoonlijke informatie bewaren om te voldoen aan de wet, neem dan gerust contact op met behulp van de details in het gedeelte “Contact opnemen” van dit privacybeleid.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens 

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is. Deze periode kan afhankelijk zijn van waarvoor we uw gegevens gebruiken, in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u ons bijvoorbeeld persoonlijke informatie hebt verstrekt, zoals een e-mailadres wanneer u contact met ons opneemt over een specifiek verzoek, kunnen we deze informatie bewaren zolang uw vraag open blijft en voor onze eigen administratie, zodat we soortgelijke vragen in de toekomst kunnen beantwoorden. Als uw persoonlijke informatie niet langer nodig is voor dit doel, zullen we deze verwijderen of anoniem maken door alle details te verwijderen die u identificeren.

Indien nodig kunnen we echter uw persoonlijke gegevens bewaren om te voldoen aan een wettelijke-, boekhoudkundige- of rapportageverplichting of voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden.

Internationale overschrijvingen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Prolon geeft uw Persoonsgegevens niet vrij, buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden

We kunnen persoonlijke informatie bekendmaken aan:

 • een moedermaatschappij, dochteronderneming of gelieerde onderneming van ons bedrijf
 • externe serviceproviders om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, inclusief (maar niet beperkt tot) IT-serviceproviders, gegevensopslag-, hosting- en serverproviders, advertentienetwerken, analyses, error loggers, incassobureaus, onderhouds- of probleemoplossende providers , aanbieders van marketing of advertenties, professionele adviseurs en beheerders van betalingssystemen
 • onze medewerkers, aannemers en/of gerelateerde entiteiten
 • onze bestaande of potentiële agenten of zakenpartners
 • kredietrapportagebureaus, rechtbanken, tribunalen en regelgevende instanties, in het geval u niet betaalt voor goederen of diensten die wij aan u hebben geleverd
 • rechtbanken, tribunalen, regelgevende instanties en wetshandhavers, zoals vereist door de wet, in verband met enige feitelijke of toekomstige juridische procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
 • derden, inclusief agenten of onderaannemers, die ons helpen bij het verstrekken van informatie, producten, diensten of direct marketing aan u
 • derde partijen om gegevens te verzamelen en te verwerken
 • een entiteit die onze activa en activiteiten koopt, of waaraan we alle of nagenoeg al onze activa en activiteiten overdragen;

Derden die we momenteel gebruiken, zijn onder meer:

 • Google Analytics
 • MailChimp
 • Klaviyo
 • Google Adsense

Uw rechten en controle over uw persoonlijke gegevens

 • Beperken: u hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken als (i) u zich zorgen maakt over de juistheid van uw persoonlijke gegevens; (ii) u meent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; (iii) u ons nodig heeft om de persoonlijke informatie te bewaren uitsluitend voor het doel van een juridische claim; of (iv) we zijn bezig met het overwegen van uw bezwaar met betrekking tot verwerking op basis van legitieme belangen.
 • Bezwaar maken tegen verwerking: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie die is gebaseerd op onze legitieme belangen of openbaar belang. Als dit gebeurt, moeten we dwingende legitieme gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, om door te gaan met de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: u hebt mogelijk het recht om een ​​kopie op te vragen van de persoonlijke informatie die we over u bewaren. Waar mogelijk zullen we deze informatie in CSV-formaat of een ander gemakkelijk leesbaar formaat verstrekken. U hebt mogelijk ook het recht om te verzoeken dat we deze persoonlijke informatie overdragen aan een derde partij.
 • Verwijdering: u heeft ten allen tijde het recht om een verzoek in te dienen dat we de persoonlijke informatie die we over u hebben verwijderen. We zullen dan de benodigde stappen ondernemen om uw persoonlijke informatie uit onze huidige administratie te verwijderen. Als u ons vraagt ​​om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, laten we u weten welke gevolgen de verwijdering heeft voor uw gebruik van onze website of producten en diensten. Er kunnen uitzonderingen zijn op dit recht om specifieke juridische redenen die we, indien van toepassing, voor u zullen uiteenzetten in antwoord op uw verzoek. Als u uw account beëindigt of verwijdert, zullen we uw persoonlijke gegevens binnen 7 dagen na het verwijderen van uw account verwijderen. Houd er rekening mee dat zoekmachines en vergelijkbare derde partijen nog steeds kopieën kunnen bewaren van uw persoonlijke informatie die minstens één keer openbaar is gemaakt, zoals bepaalde profielinformatie en openbare opmerkingen, zelfs nadat u de informatie van onze diensten hebt verwijderd of uw account hebt gedeactiveerd.

Gebruik van cookies

We gebruiken “cookies” om informatie over u en uw activiteiten op onze site te verzamelen. Een cookie is een klein stukje informatie dat onze website op uw computer opslaat en dat bij elk bezoek wordt geopend, zodat we kunnen begrijpen hoe u onze site gebruikt. Dit helpt ons om u inhoud aan te bieden op basis van de door u opgegeven voorkeuren.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Zakelijke overdrachten

Als wij of onze activa worden overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat we failliet gaan, zouden we gegevens, inclusief uw persoonlijke informatie, opnemen in de activa die worden overgedragen aan partijen die ons verwerven. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat alle partijen die ons verwerven, uw persoonlijke gegevens mogen blijven gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid, dat zij moeten aannemen omdat het de basis vormt voor eigendoms- of gebruiksrechten die we hebben over dergelijke informatie.

Grenzen van ons beleid

Onze website kan linken naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

Wijzigingen in dit beleid

Wanneer we het nodig achten, kunnen we ons privacybeleid wijzigen om te voldoen aan updates van onze bedrijfsprocessen, huidige aanvaardbare praktijken of wijzigingen in wet- of regelgeving. Als we besluiten dit privacybeleid te wijzigen, zullen we de wijzigingen hier plaatsen via dezelfde link waarmee u dit privacybeleid opent.

Indien wettelijk vereist, zullen we uw toestemming vragen of u de mogelijkheid geven om u aan of af te melden voor, indien van toepassing, elk nieuw gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Contact opnemen

Voor vragen of opmerkingen over uw privacy kunt u contact met ons opnemen via info@prolon.nl.